Bệnh viện Hùng Vương vừa có quyết định trúng thầu, và ký kết Hợp đồng bảo trì máy lạnh 24/24 với Bảo An Gia, thời hạn 01 năm. Số lượng máy lạnh lên đến >360 máy.

Đây là Hợp đồng vệ sinh máy lạnh với quy mô và số lượng lớn nhất từ trước đến nay của Bảo An Gia. Một lần nữa, dịch vụ Bảo An Gia được tín nhiệm, và đánh giá cao trên thị trường TP Hồ Chí Minh.

Theo anh Huy - GĐĐH, Bảo An Gia sử dụng công nghệ quản lý khách hàng bằng phần mềm CRM chuyên nghiệp, cho phép quản lý "hồ sơ bệnh án" của từng máy lạnh qua các thời kỳ với các triệu chứng như hư board, hư block,... Hơn nữa, phần mềm cũng cho phép ghi rõ nhân viên nào thực hiện, ngày nào, hoàn thành trong bao lâu, chi phí thực hiện,... Với hệ thống này, người quản lý đánh giá được kỹ năng, trách nhiệm của từng nhân viên trên toàn hệ thống, và giúp khách hàng yên tâm tài sản của mình luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ, và đảm bảo được hoạt động tối ưu. 

Dự kiến trong thời gian tới, Bảo An Gia sẽ đầu tư hệ thống tổng đài Contact Center cho phép nhận diện khách hàng gọi vào, nhân viên trực khi nhận điện thoại sẽ có đầy đủ thông tin khách hàng như: tên, địa chỉ, thông tin về các lần thực hiện dịch vụ trước đó,...