* Máy Giặt: 250,000 đồng/máy/lần
    - Kiểm tra van nước, lưới lọc nước vào.
    - Kiểm tra bộ truyền động, hộp số.
    - Kiểm tra hệ thống nước vào.
    - Kiểm tra mâm giặt
 * Tủ Lạnh: 130,000 đồng/máy/lần
        - Kiểm tra Block
        - Kiểm tra hệ thống thoát nước
        - Kiểm tra gas, độ lạnh của tủ

Sửa chữa: tùy theo lỗi thực tế, nhân viên BAG sẽ kiểm tra và báo giá trước cho khách hàng trước khi thực hiện sửa chữa. Giá từ 50,000 - 450,000 đồng cho các lỗi sữa chữa board mạch, thay thế linh kiện đơn giản.